PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Evaluering af Vejforum 2019:
SAMKØRSEL TIL VEJFORUM 2019

Transport handler om den samlede mobilitet og om at gøre skiftet mellem forskellige transportformer attraktivt og effektivt for den enkelte. Det handler om gang, cykling, kollektiv trafik og biltransport og om samkørsel! Og mere end af 50% af deltagerne på Vejforum benyttede samkørsel, altså var mindst to i bilen.

Af Michael Nørgaard, Publicpress

Vejforum 2019 var den 19. udgave, hvor der igen var 1.100 deltagere fra kommuner, rådgivere, entreprenører og fra Vejdirektoratet. Og 80 studerende deltog også i Vejforum!

Temaet for Vejforum 2019 var klimaudfordringen. Og bagtæppet et stadigt stigende antal biler, der skaber trængsel og sætter dagsordenen for arbejdet med trafik, veje og mobilitet. Den enkeltes adfærd har stor betydning både for transportens klimabelastning og for en effektiv mobilitet lød vurderingen fra Vejforums formand Eva Kanstrup ved åbningen, hvor hun inviterede deltagerne til at selvangive deres transport til Vejforum. I alt 659 medvirkede i den lille undersøgelse og resultatet viser, at 54 % af deltagerne på Vejforum benyttede sig af samkørsel til og fra konferencen; altså kørte to eller flere i bilen. Cirka 30 % kørte alene i bilen og 16 % benyttede tog eller bus. 5 personer cyklede til Vejforum. Samkørsel i bil, der både har betydning for trængsel og klimabelastning, er dermed langt den væsentligste måde at transportere sig på.

Ikke enten eller
Eva Kanstrup kvitterede i sin åbning også for, at der i Finanslovsaftalen er forskellige tiltag, der skal styrke den grønne omstilling. - Vi vil som sektor bidrage til den dagsorden for vi er klar over, at transport af mennesker og gods er ansvarlig for op imod 1/3 af det samlede CO2-udslip og over det ansvar vi har som sektor. Alle de faktorer vi kan påvirke, når vi planlægger, anlægger og drifter i infrastruktursektoren, har kæmpe betydning for klimaet, lød budskabet fra Eva Kanstrup.

- Når vi snakker transport, så er el-bilerne i fokus på den nationale politiske dagsorden, men realiteten er, at vi både som pendlere og i fritiden kan og skal bruge en bred vifte af transportformer, hvis klimamålene skal nås. Det handler om den samlede mobilitet og om at gøre skiftet mellem forskellige transportformer attraktivt og effektivt for den enkelte. Det handler om gang, cykling, kollektiv trafik og biltransport. Og det er ikke enten eller! Transportminister Benny Engelbrecht, der med regeringen jo netop har en ambition om at reducere CO2-udslippet med 70 % i 2030, deltog også i åbningen af Vejforum.

- Flere skal vælge den kollektive transport, cykler og andre transportformer og det skal være attraktivt. Der skal ske en nødvendig udbygning og biler og busser skal være grønne, sagde transportministeren. Planen er stadig at stoppe for salget af benzin- og dieselbiler i 2030. På den korte bane er afgiftsstrukturen for elbiler forlænget, mens beskatning af bilområdet undersøges.

- Almindelige bilejere skal have råd til elbiler, men de fordele som el-bilejerne får i Norge, er ikke nødvendigvis de rigtige, sagde ministeren. Benny Engelbrecht fortalte også om beslutningen om at udlægge miljøvenlig asfalt på statsvejene fra 2020, når belægninger skal fornys. Det sker på baggrund af gode erfaringer fra 4 forsøg som Vejdirektoratet har gennemført. Asfalten betyder mindre rullemodstand og dermed laver CO2 belastning og mindre støj.

Incitamenter til elbiler mangler
Der blev selvfølgelig også talt om el-biler på Vejforum 2019. So-ein-ding-vært-vært Nikolaj Sonne gav en tour-de-force i teknologi og hvad vi kan vente os de kommende år. Men pegede også på begrænsningerne.

- Bilproducenterne har ikke noget incitament til at sætte skub i teknologierne til el-biler og selvkørende biler. De har interesse i at strække udviklingen, så der kan kastes nye ting på markedet løbende. Og så er der færre jobs i elbiler, lød vurderingen fra Nikolaj Sonne.

Debatten om mobilitet og el-biler fortsatte i en Vejforum-session med deltagelse af Torben Kudsk, FDM, Klaus Bondam, Cyklistforbundet og Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance. De tre er er vel stort set enige på de store linjer: Der skal satses på mange forskellige transportmidler, fra gang til biltransport og så skal, der skabes gode forudsætninger for skiftet mellem de forskellige transportformer, men selvfølgelig med hver deres vinkel på transport.

- Norge er 7 år foran, når det handler om elbilerne, for her har anskaffelsen været konkurrencedygtig. I øjeblikket er det kun 4 % af alle nye biler i Danmark, der er elbiler eller opladningshybridbiler, så det tager altså tid at vende skuden, lød vurderingen fra Lærke Flader, der også pegede på, at infrastrukturen i form af opladningsstationer er vigtig, så der skal laves en plan for udrulning af de nødvendige faciliteter.

Støt 25.000 elcykler
- Vi skal have fokus på CO2-rigtig transport, og vi skal have flere til at gå, cykle og benytte den kollektive trafik. Trængslen rundt om de 4 største byer stiger voldsomt, så CO2 neutrale biler batter ikke, sagde Klaus Bondam. Vi har tre store udfordringer – klimaet, trængslen og fedmeepidemien. Flere personbiler betyder, at vi bliver mindre aktive pointerede Klaus Bondam. Cyklistforbundet foreslår en tilskudsordning, så 25.000 danskere kan få tilskud til at købe en elcykel. Målet er, at bilister skal tilbydes et stærkt alternativ til de lidt længere cykelture. Købere af en elcykel skal via en særlig elcykelpulje på 100 mio. kr. have et tilskud på 20 % af prisen, lyder forslaget.

Mobilitetsinitiativ fra FDM
FDM har selv taget initiativet med at skabe en mobilitetsplatform kaldet GoTur som et pilotforsøg med Business Region Aarhus. Målet er at forbedre mobiliteten i Midtjylland ved at sammenkoble samkørsel med offentlig transport og private mobilitetsløsninger. Det fortalte Torben Kudsk.

- Det er vigtigt at huske, at bilerne står for 80 % af persontransporten og at bilen er helt afgørende for transporten ude på landet. Bilerne er helt afgørende for vores velstand, sagde Torben Kudsk.

SE EVALUERING 2019 >>
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Vejforum 2021 den 8.-9. dec.
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk