PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Hvem er vi?
Vejforum er den største nationale konference for ledere, medarbejdere og forskere i vejsektoren. Den afholdes en gang om året på Hotel Nyborg Strand. Her har du mulighed for at præsentere den nyeste viden og dine praktiske erfaringer for hele den danske vejsektor.

Vejforums formål
Formålet med Vejforum er at give vejsektorens ledere og medarbejdere indsigt i den tekniske, organisatoriske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling inden for vejområdet og dette områdes sammenhæng med hele transportsektoren.

Vejforum giver deltagerne information om den nyeste viden og teknologi inden for sektoren og skaber muligheder for networking.

Organistaionen
Vejforum ledes af repræsentantskabet og det faglige indhold planlægges af faggruppen.

Formand for repræsentantskabet er Eva Kanstrup, Hernning Kommune
Formand for faggruppen er Helle Liocouras Nielsen, Vejdirektoratet

Du kan se alle medlemmer af organisationen i listen til højre.

Vejforums målgruppe
Målgruppen er alle med tilknytning til vejsektoren i staten, kommunerne, den rådgivende sektor, hos entreprenørerne, leverandørerne, på uddannelsesinstitutionerne m.v.

Aktiviteter
Vejforum er en anvendelsesorienteret konference, der i høj grad fokuserer på det praktiske arbejde i vejsektoren – herunder gode råd og erfaringer om større og mindre tiltag på vejene.

Konferencen omfatter op mod 80 faglige indlæg og en række workshops med diskussioner og mulighed for udveksling af erfaringer inden for både det tekniske og organisatoriske område.

Copyright og ophavsret:
Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.

På Vejforum er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise den nyeste viden og teknologi frem.

Bag Vejforum står:

»Asfaltindustrien
»Dansk Byggeri
»Foreningen af Rådgivende Ingeniører
»IDA Trafik og byplan
»Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene
»Kommunalt Entreprenørforum
»Kommunal Teknisk Chefforening
»Kommunal Vejteknisk Forening
»Fagbladet Teknik & Miljø
»Fagbladet Trafik & Veje
»Trafikgruppen på Aalborg Universitet
»Vejdirektoratet
»VEJ-EU
SE RETNINGSLINJER >>
HANDELSBETINGELSER >>
ORGANISATION >>
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Vejforum 2021 den 8.-9. dec.
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk